RoboDrift 2014

Robo-drift 2014 robo-drift.pwr.wroc.pl

Kiedy?

5 lipica 2014 r.

Gdzie?

Politechnika Wrocławska, bud C-18 (SKS) - 3 piętro garażu
ul. Hoene-Wrońskiego 12
50-370 Wroclaw
.

 

Organizatorzy
Międzywydziałowe Koło Naukowe Mechatroniki "Synergia", działające przy Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, Politechnika Wrocławska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Kultury "Progresja"

 

Zaklad Teorii Maszyn i Ukladów Mechatronicznych

logo