Otwarte Warsztaty Robotycze

Otwarte Warsztaty Robotyczne, Dziękujemy za udział!

Warsztaty odbyły się w 30.12.2020 r. godz. 9:00

Tematyka:
- Układy napędowe i sterowania robotów, w tym dedykowane do wózków inwalidzkich
- Skanery przestrzeni 3D

Organizatorzy:
Koło Mechatroniki i Robotyki "Synergia" oraz Grupa ds. algorytmów analizy otoczenia
działające przy Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki i Kultury "Progresja".
www.synergia.pwr.wroc.pl | www.tmm.pwr.edu.pl | www.tmm.pwr.wroc.pl/LabMiR | www.progresja-org.com
-----
Warsztaty w ramach programu FAST prowadzonego przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia
https://wca.wroc.pl/fast-fundusz-aktywnosci-studenckiej