RBC Hardware

Pakiet RbC - Robot-Control składa się z następujących modułów:

RbC-4242 - Motor Control Module
- jest to moduł z mikrokontrolerem dedykowany do sterowania silnikami.

Cechy modułu
- Napięcie zasilania 4 - 15V
- sterowanie do 4 silników DC jednocześnie,
- sterowanie do 2 silników BLDC jednocześnie,
- obsługa 2 koderów dwukanałowych w trybie sprzętowym,
- obsługa 4 koderów dwukanałow ych w trybie programowym,
- kontrola prądu w silniku,
- pomiar czterech sygnałów analogowych (ADC) ,
- komunikacja za pośrednictwem CAN, UART, SPI, USB (w trybie slave i master – OTG), Peryferia komunikacyjne wyprowadzone w specjalnych złączach,
- łatwe two rzenie sieci mikrokontrolerów w różnych topologiach, stosując różne protokoły transmisji w zależności od potrzeb,
Moduł współpracuje z:
- RbMD - 1DP3 – sterownik silnika DC (mostek H),
- RbC - Ext - [CAN | RS485 | USB | RS232] – moduły komunikacyjne

RbC - Ext External Communication Modules 

Dzięki modułom możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem standardów CAN, USB(FTDI), RS 232, RS485 ( half/ full duplex )

Moduły współpracują z: - RbC - 4242 – Moduł sterowania silnikami, podłączenie modułów komunikacyjnych jest realizowane za pomocą taśmy 10 żył: