Linux - how to

Jak zmienić priorytet boot-owania w GRUB-ie | How do I change the GRUB boot order

Warto zrobić backup: sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak

Edycja: /etc/default/grub

Zmiana: GRUB_DEFAULT=0

na właściwy numer

Na koniec: sudo update-grub