RbC-MQTT

1. Instalacja Mosquitto: https://mosquitto.org/download/

2. Uruchomienie:

- help: mosquitto -h

- mosquitto -v

3. Sprawdzenie czy broker działa (domyślny port 1883):

- netstat -a