RbC-ROS

Słowniczek przydatnych poleceń w ROS-ie

  • Start ROS'a wpisując

roscore

  • Wylistowanie wszystkich topicków

rostopic list

  • Wyświetlenie zawartości danego topicku

rostopic echo /nazwa_topick_u

  • Opublikowanie wiadomości w danym topiku:

rostopic pub -1 nazwa_topick-u typ_wiadomosci

np. rostopic pub -1 nazwa std_msgs/Empty