RbM-3T2R

Manipulator o pięciu stopniach swobody przeznaczony do wykonywania cyklicznych operacji w firmie z branży automotive.
Łańcuch kinematyczny skłąda się z trzech par translacyjnych oraz dwóch par obrotowych. Takie unikalne połączenie było podyktowane uproszczeniem algorytmów pozycjonowania manipulatora.