PrzeguBot

Robot mobilny należy do klasy robotów UGV (Unmanned Ground Vehicle). Cechą charakterystyczną platformy z przegubowym układem skrętu jest przegub o dwóch stopniach
swobody łączący cześć napędową z częścią wleczoną (przyczepą).

W porównaniu z platformą mobilną z układem jezdnym klasy 2.0 (bez przyczepy) manewrowość jest na mniejszym poziomie (nie można wykonać zmiany orientacji w miejscu), jednak rozkład masy na cztery koła i brak kół samonastawnych pozwala na zastosowania w nierównym terenie.

W porównaniu zaproponowanego układu jezdnego z układem  typu skid steerng niewątpliwą przewagą jest mniejszy opór przy skręcaniu, co nie jest bez znaczenia w misjach robotów mobilnych ze względu na ograniczone zasoby energii zgromadzonej w akumulatorach. 

Dodatkowo użycie przegubu o dwóch stopniach swobody umożliwia zapewnienie kontaktu wszystkich kół podczas poruszania się po nierównym terenie, w porównaniu z platformami, które posiadają koła zamocowanie na sztywno do ramy. Należy nadmienić, że sztywne zawieszenia stosowane w robotach mobilnych jest powszechne, ze względu na znacznie uproszczoną budowę w porównaniu z zawieszeniem wyposażonym w elementy amortyzujące.