Uniwersalny sterownik RbC-6D

Układ sterowania maniulatora RbM-3T2R zintegrowanego z chwytakiem RbG-T70. Dzięki zastosowaniu sterowników RbC-4242 możliwe było wysterowanie manipulatora z pełnym sprzężeniem zwrotnym od położenia. Zadawanie rozkazów odbywa się za pośrednictwem wirtualnego portu szeregowego.
Oprogramowanie pozwala na pracę w trybie JOG - niezależne sterowanie każdą osią oraz sterowanie synchronizujące wszystkie osie. Rozkazy mogą być wysyłanie pojedyńczo lub kolejkowane, dzięki czemu praca manipulatora jest płynna.