http://tmm.pwr.wroc.pl/

Sławomir Kiwała (Dydaktyka)

 Szablony sprawozdań do pobrania:
  1. Zasady schematyzacji mechanizmów. Analiza strukturalna, ruchliwość mechanizmów
  2. Analiza kinematyczna - wyznaczanie położeń (MBM)
  3. Wyznaczanie nowych położeń. AiSUK
  4. Analiza kinematyczna – wyznaczanie prędkości i przyśpieszeń – metody wektorowe
  5. Analiza kinematyczna i kinetostatyczna mechanizmów dźwigniowych (MUW)
  6. Analiza kinematyczna układów dźwigniowych – metody analityczne
  7. Wyznaczanie sił oddziaływania i wielkości równoważących
  8. Kinematyka i kinetostatyka, indywidualne zadania – ADAMS
  9. Wyznaczanie sił oddziaływania z uwzględnieniem tarcia