http://tmm.pwr.wroc.pl/

Kursy realizowane w semestrze letnim 2017 (Dydaktyka)

 Programy kursów prowadzonych w semestrze letnim 2017:

 

1. Teoria mechanizmów i manipulatorów – projekt MBM

2. Teoria mechanizmów i manipulatorów – projekt MBM – studia niestacjonarne- ZOD Legnica -

3. Analiza i synteza układów mechatronicznych - projekt MTR

4. Podstawy projektowania układów kinematycznych - projekt AiR

5. Teoria mechanizmów i manipulatorów – projekt MBM,  ZOD w Legnicy

6. Analiza i synteza układów mechatronicznych - projekt MP, ZOD w Wałbrzychu

7. Teoria mechanizmów i manipulatorów - projekt MBM, ZOD w Wałbrzychu

8. Teoria mechanizmów i manipulatorów - projekt MBM - studia niestacjonarne

9.
Modelowanie układów wieloczłonowych - projekt MBM

10. Projektowanie Układów Mechatronicznych - projekt MTR