Cytat dnia:  Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.  Benjamin Franklin
   /od JB

Zespół MiTM

Zamknij Konf. TMiUM 2014

Zamknij Dydaktyka

Zamknij Koło Naukowe Mechatroniki

Zamknij Laboratorium Mechatroniki i Robotyki

Zamknij Pracownicy

Badania

Zamknij Profil badawczy Zakladu

Zamknij Publikacje

Zamknij Robot kołowo-kroczący "LegVan"

Licznik

 465608 odsłon

 1 odwiedzających online

Dydaktyka - Kursy przygotowane

Pracownicy Zakładu TMiUM prowadzą zajęcia dydaktyczne w obszarze Teorii Maszyn i Mechanizmów na wszystkich typach studiów na Wydziale Mechanicznym (specjalności: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ) w zakresie podstawowym i dla wybranych specjalności. Prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

Proces dydaktyczny wspierany jest pomocami w postaci ksiazek, skryptów, filmów, modeli oraz programów komputerowych. W Zakladzie prowadzone jest seminarium teoria podstaw projektowania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teoria Maszyn i Mechanizmow

MMM1025     TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW P    -kurs obowiazkowy na studiach inzynierskich MiBM

30W - egzamin
15P - zaliczenie na ocene
Wymagania wstepne: Mechanika
Kurs obejmuje analize wplywu cech strukturalnych na wlasnosci ruchowe, analize wplywu geometrii i polozenia na parametry kinematyczne oraz analize kinetostatyczna z uwzglednieniem tarcia w parach kinematycznych. Szczególny nacisk kladzie sie na charakterystyke podstawowych cech poszczególnych typów mechanizmów (mechanizmy dzwigniowe, krzywkowe, obiegowe i manipulatory), takie jak charakterystyki kinematyczne i dynamiczne, sprawnosc, nierównomiernosc biegu. Rozumienie dzialania ukladów kinematycznych daje podstawe do efektywnego wykorzystywania poszczególnych ukladów w praktyce
Dr hab. inz. Wladyslaw Twarog, I-16, tel. 320-29-90 i zespol

MMM4025     TEORIA MASZYN I MECHANIZMOW M    -kurs obowiazkowy na studiach magisterskich MiBM

30W - egzamin
30P - zaliczenie na ocene
Wymagania wstepne:Algebra liniowa, Analiza matematyczna, Mechanika
Kurs obejmuje podstawowe problemy budowy i dzialania ukladów kinematycznych, których istota jest ruch wzgledny elementów skladowych. Celem kursu jest zapoznanie sluchaczy z metodami opisu struktury, wlasnosci ruchowych oraz istotnych zjawisk towarzyszacych pracy ukladów kinematycznych. W szczególnosci omawiane sa metody wyznaczania parametrów kinematyki i dynamiki. W tle omawiane sa róznorodne, najczesciej spotykane w praktyce, mechanizmy maszyn, pojazdów, urzadzen i manipulatorów.
Dr hab. inz. Antoni Gronowicz, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

MMM5025     TEORIA MASZYN I MECHANIZMOW R    -kurs obowiazkowy na studiach magisterskich AiR

30W - egzamin
30P - zaliczenie na ocene
Wymagania wstepne: Algebra liniowa, Analiza matematyczna, Mechanika
Kurs obejmuje podstawowe problemy budowy i dzialania ukladów kinematycznych, których istota jest ruch wzgledny elementów skladowych. Celem kursu jest zapoznanie sluchaczy z metodami opisu struktury, wlasnowsci ruchowych oraz istotnych zjawisk towarzyszacych pracy ukladów kinematycznych. W szczególnosci omawiane sa metody wyznaczania parametrów kinematyki i dynamiki. Szczególny nacisk polozono na metody opisu ukladów kinematycznych robotów.
Dr hab. inz. Antoni Gronowicz, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

MMM7039     TEORIA MASZYN I MECHANIZMOW P    -kurs obowiazkowy na zaocznych studiach inzynierskich MiBM

10W - egzamin
10P - zaliczenie na ocene
2K - zaliczenie
Wymagania wstepne: Mechanika
Kurs obejmuje analize wplywu cech strukturalnych na wlasnosci ruchowe, analize wplywu geometrii i polozenia na parametry kinematyczne oraz analize kinetostatyczna z uwzglednieniem tarcia w parach kinematycznych. Szczególny nacisk kladzie sie na charakterystyke podstawowych cech poszczególnych typów mechanizmów (mechanizmy dzwigniowe, krzywkowe, obiegowe i manipulatory), takie jak charakterystyki kinematyczne i dynamiczne, sprawnosc, nierównomiernosc biegu. Rozumienie dzialania ukladów kinematycznych daje podstawe do efektywnego wykorzystywania poszczególnych ukladów w praktyce
Dr hab. inz. Wladyslaw Twarog, I-16, tel. 320-29-90 i zespol


^ Początek ^

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 MMM5100     SYNTEZA UKLADOW MECHANICZNYCH     kurs obowiazkowy dla studentów AiR o specjalnoœci AMiPR oraz IB, dla studentów MBM o specjalnosci PK

15W - zaliczenie na ocene
15P - zaliczenie na ocene

Wymagania wstepne: zaliczenie kursow - Teoria Maszyn i Mechanizmow, Podstawy Konstrukcji Maszyn I, II

Kurs obejmuje wybrane etapy projektowania mechanizmów Szczególny nacisk kladzie sil na dobór schematu kinematycznego mechanizmu, projektowanego dla wypelnienia okreœlonych wymagañ. Wskazujac na potrzebe dyskusji mozliwych rozwiazañ jako warunku uzyskania ukladu optymalnego prezentuje sie metody sporzadzania zbioru rozwiazañ mozliwych oraz reguly selekcji rozwiazañ. W drugiej czesci omawiane sa problemy poprawnosci strukturalnej mechanizmów oraz ogólne zagadnienia dotyczace przeplywu strumienia mocy, przelozenia dynamicznego itp.. Dla wybranych typów mechanizmów przedstawia sie szczególowe metody syntezy geometrycznej.

Dr hab. inz. Wladyslaw Twarog, I-16, tel. 320-29-90 i zespol

^ Początek ^
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

MMM3635     ELEMENTY SYNTEZY MECHANIZMOW    -kurs specjalnosciowy na studiach inzynierskich MiBM

15W - kolokwium

Wymagania wstepne: Mechanika. TMM

Kurs obejmuje wybrane etapy projektowania mechanizmów Szczególny nacisk kladzie sie na dobór schematu kinematycznego mechanizmu, projektowanego dla wypelnienia okreslonych wymagan. Wskazujac na potrzebe dyskusji mozliwych rozwiazan jako warunku uzyskania ukladu optymalnego prezentuje sie metody sporzadzania zbioru rozwiazañ mozliwych oraz reguly selekcji rozwiazañ. W drugiej czesci omawiane sa problemy syntezy geometrycznej wybranych typów mechanizmów.

Dr hab. inz. Wladyslaw Twarog, I-16, tel. 320-29-90 i zespol

^ Początek ^
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MMM6062     PODSTAWY PROJEKTOWANIA INZYNIERSKIEGO MASZYN I URZADZEN ORAZ CAD I    -kurs obowiazkowy na kierunku ZIP

30W - kolokwium
15P - ocena

Wymagania wstepne: Mechanika, Wytrzymalosc materialow, Materialoznastwo II

Celem kursu jest zapoznanie sluchaczy z zasadami budowy i dzialania róznorodnych ukladów kinematycznych spotykanych w budowie maszyn i urzadzen. W szczególnosci sluchacze zapoznaja sie z podstawowymi wlasnosciami kinematycznymi i dynamicznymi co jest istotne w ich efektywnym wykorzystaniu dla realizacji zadañ praktycznych.
Omówione zostana elementy struktury mechanizmów pozwalajace na metodyczny dobór idei rozwiazania ukladu dla zalozonych wymagan. Podstawowe metody analizy kinematycznej ukladów róznych typów beda przedstawione obok metod syntezy geometrycznej. Metody analizy dynamicznej sa ograniczone do wyznaczania obciazeñ i charakterystyk napêdów stanowiacych punkt wyjscia do opracowania konstrukcyjnego.

Dr hab. inz. Antoni Gronowicz, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-27-10 i zespol
Dr hab. inz. Jaroslaw Stryczek, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-20-70 i zespol

^ Początek ^
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MMMXXX     PODSTAWY PROJEKTOWANIA

 SRODKOW TRANSPORTU   - kurs obowiazkowy na kierunku Transport 30W - kolokwium
15P - ocena

Wymagania wstepne: Mechanika, Wytrzymalosc materialow, Materialoznastwo II


Prof. dr hab. inz. Antoni Gronowicz, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MMM6628     BADANIA SYMULACYJNE MASZYN I ROBOTÓW
    --wybieralny kurs techniczny dla studentow studiow magisterskich

15W - zaliczenie
30L - zaliczenie

Wymagania wstepne: Mechanika, Teoria Maszyn i Mechanizmow.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku MBM oraz AiR. Zapoznaje studentów z regulami modelowania kinematyki i dynamiki zlozonych ukladów mechanicznych i/lub mechatronicznych. Prezentowane sa reguly modelowania bazujace na wspólrzednych uogólnionych kartezjañskich. Podawane sa równania wiezów dla typowych par kinematycznych, a jednorodny opis kinematyki i dynamiki pozwala na budowanie wlasnych modeli róznorodnych ukladów. Wykladowi towarzysza cwiczenia projektowe (systemy LMS DADS i MSC.ADAMS*).
*LMS DADS (Dynamic Analysis Design System) i MSC.Adams sa wspólczesnymi sytemami wspomagania projektowania przez symulacje

Dr hab. inz. Antoni Gronowicz, prof. ndzw. PWr, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

^ Początek ^
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MMM6627     PODSTAWY MECHATRONIKI    -wybieralny kurs techniczny dla studentow studiow magisterskich

15W - zaliczenie
15P - zaliczenie

Wymagania wstepne: Mechanika, Teoria Maszyn i Mechanizmow.

Kurs obejmuje podstawowe problemy budowy i dzialania wspólczesnych ukladów mechatronicznych. Mechatronika jest nowa dziedzina nauki obejmujaca i integrujaca wiele dziedzin techniki: mechanike, elektronike, automatyke, sterowanie, optyke i informatyke. W programie kursu pokazano i omówiono podstawy projektowania nowoczesnych ukladów mechaniczno-elektronicznych sterowanych ukladami mikrokomputerowymi..

Dr hab. inz. Jacek Balchanowski, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

^ Początek ^
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MMM9040     ELEMENTY MECHATRONIKI    -kurs obowiazkowy dla studentow zaocznych studiow inzynierskich na kierunku ZiIP

12W - zaliczenie
6P - kolokwium

Wymagania wstepne:Analiza matematyczna, Mechanika, Teoria Maszyn i Mechanizmow.

Kurs obejmuje podstawowe problemy budowy i dzialania wspólczesnych ukladów mechatronicznych. Mechatronika jest nowa dziedzina nauki obejmujaca i integrujaca wiele dziedzin techniki: mechanike, elektronike, automatyke, sterowanie, optyke i informatyke. W programie kursu pokazano i omówiono podstawy projektowania nowoczesnych ukladów mechaniczno-elektronicznych sterowanych ukladami mikrokomputerowymi.

Dr hab. inz. Jacek Balchanowski, I-16, tel. 320-27-10 i zespol

^ Początek ^


Podgląd wydruku Podgląd wydruku     Drukuj Drukuj


Mechatronika
Laboratorium Mechatroniki i Robotyki L7
>> Odwiedź stronę
robot.gif
Kalendarz
^ Góra ^