http://tmm.pwr.wroc.pl/

Przemysław Sperzyński (Dydaktyka)

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:
WT  13:05-15:05
PT 11:05-13:05
pok. 303 B-5 lub lab. L-7