http://tmm.pwr.wroc.pl/

Wspomnienia (Pracownicy)

Wspomnienia o naszym koledze, który odszedł:

dr hab. inz. Erwin Adamczyk 7.07.1943-2.11.2005

adiunkt Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroclawskiej, emerytowany, wieloletni pracownik naszego zakladu. Odszedl od nas ceniony kolega, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokolen studentów i inzynierów konstruktorów, wieloletni kierownik zespolu badawczego teorii maszyn i mechanizmów. Autor kilkudziesieciu prac naukowych i badawczych. Czlonek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Odznaczony Zlotym Krzyzem Zaslugi, Zlota Odznaka Politechniki Wroclawskiej, wieloma nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Rektora, Dziekana i Dyrektora.
Odszedł nasz kolega.

erwin.jpg