Cytat dnia:  Nauka to pokarm dla rozumu. Lew Tołstoj   / od JS
Zespół MiTM

Zamknij Konf. TMiUM 2014

Zamknij Dydaktyka

Zamknij Koło Naukowe Mechatroniki

Zamknij Laboratorium Mechatroniki i Robotyki

Zamknij Pracownicy

Badania

Zamknij Profil badawczy Zakladu

Zamknij Publikacje

Zamknij Robot kołowo-kroczący "LegVan"

Licznik

 462859 odsłon

 5 odwiedzających online

Publikacje - Lista publikacji

Ksiazki, monografie, skrypty:

 • Gronowicz A.: Podstawy analizy ukladow kinematycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2003.
 • Miller S.: Mechanizmy przystankowe. Podstawy dzialania i budowy. Zbiory rozwiazan mozliwych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1997.
 • Gronowicz A., Miller S.: Mechanizmy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1997.
 • Gronowicz A., Miller S.,Twarog W.: Teoria maszyn i mechanizmow. Zestaw problemow analizy i projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1997.
 • Miller S.: Teoria maszyn i mechanizmow. Analiza ukladow kinematycznych.Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1996.
 • Twarog W.: Teoria mechanizmow maltanskich.Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1992.
 • Adamczyk E.: Synteza strukturalna i geometryczna wieloczlonowych ustrojow nosnych maszyn roboczych , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1992.
 • Gronowicz A.: Identyfikacja mechanizmow dzwigniowych z wiezami biernymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1991.
 • Miller S.: Uklady kinematyczne. Podstawy projektowanie. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1988.

Artykuly, referaty:  

 • Bałchanowski Jacek, Gąsieniec Piotr: Budowa i badania symulacyjne robota kroczącego. Acta Mechanica et Automatica. 2010, vol. 4, nr 2, s. 9-16.
 • Bałchanowski Jacek, Twaróg Władysław: Wpływ odchyłek montażowych na obciążenia układu siłownik-pompa. Pneumatyka (Wrocław). 2010, nr 1, s. 31-36.
 • Bałchanowski Jacek, Jarosław Szrek, Sławomir Wudarczyk: Wheechairl mechanism for negotiating obstacles (Mechanizm do wózka inwalidzkiego do pokonywania przeszkód), The Archive of Mechanical Engineering, vol. LVI 2009, Warszawa.
 • Balchanowski Jacek, Prucnal-Wiesztort Monika: Analiza położeń osobliwych w mechanizmie równoległym o trzech stopniach swobody. Problemy rozwoju maszyn roboczych. XXII Konferencja naukowa, Zakopane,  Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009.
 • Balchanowski Jacek: Topologia, geometria i kinematyka wybranych translacyjnych mechanizmów równoleglych. Przeglad Mechaniczny. 2008 R. 67, nr 10.
 • Balchanowski Jacek, Twaróg Wladyslaw: Synteza strukturalna przestrzennych mechanizmów równoleglych. W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Bielsko-Biala : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
 • Balchanowski Jacek, Twaróg Wladyslaw: Metoda syntezy strukturalnej mechanizmów równoleglych. W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Bielsko-Biala : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
 • Balchanowski Jacek, Szrek Jaroslaw, Wudarczyk Slawomir: Mechanizm wspomagajacy pokonywanie przeszkód przez wózek inwalidzki. W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Bielsko-Biala : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
 • Balchanowski Jacek, Wudarczyk Slawomir: Badanie symulacyjne dynamiki translacyjnych mechanizmów równoleglych. W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Bielsko-Biala : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
 • Balchanowski Jacek, Wudarczyk Slawomir: Wheelchair mechanism for negotiating obstacles. W: X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings, Liberec, Czech Republic, September 2-4, 2008 / Eds Martin Bilek [i in.]. Liberec : Technical University of Liberec. Department of Textile Machines Design, cop. 2008.
 • Balchanowski Jacek, Wudarczyk Slawomir: Simulation researches of translational parallel mechanisms. W: X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings, Liberec, Czech Republic, September 2-4, 2008 / Eds Martin Bilek [i in.]. Liberec : Technical University of Liberec. Department of Textile Machines Design, cop. 2008.
 • Balchanowski Jacek, Prucnal-Wiesztort Monika: Translational parallel mechanisms elements of kinematics with singularity analysis. W: X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings, Liberec, Czech Republic, September 2-4, 2008 / Eds Martin Bilek [i in.]. Liberec : Technical University of Liberec. Department of Textile Machines Design, cop. 2008.
 • Balchanowski Jacek, Szrek Jaroslaw: Budowa ukladów napedowych w mechanizmach równoleglych. Napedy i Sterowanie. 2007 R. 9, nr 10
 • Balchanowski J., Twarog W.: Systematyka mechanizmow rownoleglych. Gornictwo Odkrywkowe 2006 R. 48 nr 5/6.
 • Balchanowski J.: Synteza manipulatora rownoleglego typu xyz z napedami liniowymi. Przeglad Mechaniczny 1/2006, Warszawa 2006.
 • Balchanowski J., Wudarczyk S.: Simulation research on dwell motion linkage mechanisms.International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, Czechy 2005.
 • Balchanowski J., Wudarczyk S.: Xyz parallel manipulator design problems. International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, Czechy 2005.
 • Balchanowski J.: Elementy syntezy geometrycznej manipulatorow rownoleglych z uwzglednieniem polozen osobliwych, Czasopismo Techniczne M:Mechanika z.1-M/2005, Wyd. Politechniki Krakowskiej 2005.
 • Balchanowski J., Miller S.: Geneva Mechanisms, Survey of Possible Solutions, IX International Conference on The TMM, Liberec ; Czechy, 2004.
 • Balchanowski J., Miller S: Problemy selekcji i doboru struktur nowych rozwiazan manipulatorów równoleglych. XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Kraków, 2004.
 • Balchanowski J.: Wybrane problemy syntezy strukturalnej i geometrycznej manipulatorów równoleglych. Systems 2003 vol. 8 spec. iss.
 • Balchanowski J.:Badania stanowiskowe manipulatora rownoleglego o trzech stopniach swobody. Gornictwo Odkrywkowe, 2-3/2003.
 • Balchanowski J., Wudarczyk S.:Badania symulacyjne i stanowiskowe dokladnoœci realizacji trajektorii redudantnego generatora trajektorii. Gornictwo Odkrywkowe, 3-4/2003.
 • Gronowicz A., Wudarczyk S.:Analysis of Redundant Trajectory Generator’s Accuracy. Archives of Civil and Mechanical Engineering. PAN O/Wroclaw 2003.
 • Balchanowski J., Krol B.: Budowa ukladu sterowania manipulatora rownoleglego MR3R6C. XVIII Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmow. [Wroclaw-Ladek Zdroj, 18-20 wrzesnia 2002].
 • Balchanowski J.: Kinematyka manipulatora rownoleglego typu MR3R6C. XVIII Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmow. [Wroclaw-Ladek Zdroj, 18-20 wrzesnia 2002].
 • Gronowicz A., Wudarczyk S.:Wybrane elementy syntezy redundantnego generatora trajektorii.XVIII Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmow. [Wroclaw-Ladek Zdroj, 18-20 wrzesnia 2002].
 • Gronowicz A., Prucnal-Wiesztort M.: Dokladnosc pozycjonowania i orientacji plaskiego manipulatora rownoleglego w otoczeniu polozeñ osobliwych.XVIII Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmow. [Wroclaw-Ladek Zdroj, 18-20 wrzesnia 2002].
 • Balchanowski J., Prucnal-Wiesztort M.: Budowa ukladu sterowania i badania symulacyjne manipulatora rownoleglego typu MR3R6C. VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Computer aided engineering. [Polanica Zdroj, 5-8 czerwca 2002]
 • Twarog W. Podstawy projektowania wysiegnikow stosowanych w wozach do obrobki chodnikow w kopalniach. VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Computer aided engineering. [Polanica Zdroj, 5-8 czerwca 2002]
 • Balchanowski J., Gronowicz A.: Topology and Geometry of 3 DoF Parallel Manipulators. Eighth IFToMM International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms. Bucharest-Romania, [28 sierpnia-1 wrzesnia] 2001
 • Gronowicz A., Ismail M., Wudarczyk S.: Two DoF Linkage Dwell Motion Generators. Eighth IFToMM International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms. Bucharest-Romania, [28 sierpnia-1 wrzesnia] 2001
 • Balchanowski J., Wudarczyk S.: Uklad sterowania i badania stanowiskowe manipulatora o strukturze zamknietej. Metody doswiadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. V Konferencja naukowa. Wroclaw-Szklarska Poreba, [14-16 maja] 2001
 • Twaróg W.: Strefa robocza freza w wozach do obrywki. Metody doswiadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. V Konferencja naukowa. Wroclaw-Szklarska Poreba, [14-16 maja] 2001
 • Twaróg W., Ziemba J.: Uklady podwieszenia kabiny operatora koparki wielonaczyniowej. Metody doswiadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. V Konferencja naukowa. Wroclaw-Szklarska Poreba, [14-16 maja] 2001
 • Balchanowski J.:Selected Problems of Parallel Manipulator Computer Simulation.VIII International Conf. On TMM, Liberec 2000, Czechy
 • Gronowicz A., Ismail M.:Some Remarks on Designing Linkage-Type Mechatronical Function Generators VIII International Conf. On TMM, Liberec 2000, Czechy
 • Balchanowski J., Chrapek K., Gronowicz A., Izykowski S., Koch T., Owczarek A.: Modelowanie i symulacja ukladów kinematycznych typu hexapod. V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Komputerowe Wspomaganie Prac Inzynierskich. Polanica Zdrój, [31 maja - 3 czerwca] 2000
 • Balchanowski J., Ziemba J.:Badanie symulacyjne wlasnosci dynamicznych zespolu pioracego pralki automatycznej V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Komputerowe Wspomagania Prac Inzynierskich, Polanica Zdrój, [31 maja - 3 czerwca] 2000
 • Prucnal-Wiesztort M., Wudarczyk S.:Problemy wykorzystania metod numerycznych w analizie ukladow kinematycznych.V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Komputerowe Wspomagania Prac Inzynierskich, Polanica Zdrój, [31 maja - 3 czerwca] 2000
 • Balchanowski J., Miller S.:Mechanizmy równolegle. Podstawy syntezy strukturalnej.XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Warszawa - Jachranka, [6-8 wrzesnia]2000
 • Gronowicz A., Ismail M.: Wybrane problemy projektowania mechatronicznego generatora ruchu wahadlowego. XVII Ogólnopolska Konferencjia Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Warszawa-Jachranka, [6-8 wrzesnia] 2000
 • Gronowicz A., Prucnal-Wiesztort M., Wudarczyk S.:Analiza dokladnosci mechatronicznego generatora trajektorii XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Warszawa - Jachranka, [6-8 wrzesnia] 2000
 • Miller S., Twaróg W.:Problemy projektowania mechanizmów dzwigniowo-ciegnowych. XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Warszawa - Jachranka, [6-8 wrzesnia] 2000


Podgląd wydruku Podgląd wydruku     Drukuj Drukuj


Mechatronika
Laboratorium Mechatroniki i Robotyki L7
>> Odwiedź stronę
robot.gif
Kalendarz
^ Góra ^