http://tmm.pwr.wroc.pl/

Dostępny sprzęt (Koło Naukowe Mechatroniki)

Do realizacji projektów można wykorzystać narzędzia i aparaturę dostępn± w naszym laboratorium.
Dzięki temu można:


Ponadto posiadamy rozmaite elementy, które mog± posłużyć do realizacji projektów (silniki, przekładnie, czujniki itp.)