http://tmm.pwr.wroc.pl/

O kole (Koło Naukowe Mechatroniki)


kolo_logo.jpg

Wejdź na stronę Międzywydziałowego Koła Naukowego Mechatroniki "Synergia": http://synergia.pwr.wroc.pl


Pojęcie "Mechatronika" powstało z połączenia słów mechanika i elektronika 1969r. w japońskiej firmie Yaskawa Electric Corpration. Oznacza synergiczną integrację mechaniki z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w konstruowaniu, wytwarzaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.
Przedmiotem zainteresowania tej iterdyscyplinarnej dziedziny nauki są między innymi:
Powszechnie używanie urządzenia mechatroniczne to drukarki, sprzęt video, sterowanie cyfrowo maszyny dziewiarskie, jak również  nowoczesne maszyny rolnicze oraz  rozmaite układy stosowane w przemyśle samochodowym (np. ABS).

Cele koła:
Koło cele realizuje przez:

Opiekunowie naukowi:
dr inż. Jarosław Szrek
dr inż. Sławomir Wudarczyk

Kontakt:
Jarosław Szrek
Sławomir Wudarczyk
e-mail: imie.nazwisko@pwr.wroc.pl


Adres do korespondencji:
Międzywydziałowe Koło Naukowe Mechatroniki
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
bud. B-5, pok. 303
.