http://tmm.pwr.wroc.pl/

Pracownicy zespo│u (Pracownicy)

Pracownicy Zespo│u Mechatroniki i Teorii Mechanizmˇw
(kontakt e-mail: imie.nazwisko@pwr.wroc.pl)


Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. in┐. Antoni Gronowicz , prof. zw. PWr

Kierownik  Zespo│u:
Dr hab. in┐. Jacek Ba│chanowski

Profesorowie, doktorzy habilitowani:

Dr hab. in┐. W│adys│aw Twarˇg, prof. nadzw. PWr
Prof. zw. dr hab. in┐. Stefan Miller, prof. emeryt. PWr

Adiunkci:
Dr in┐. Monika Prucnal -Wiesztort  (monika.prucnal@pwr.wroc.pl)
Dr in┐. S│awomir Wudarczyk

Dr in┐. Jaros│aw Szrek
Dr in┐. Artur Handke

Asystenci:
Mgr in┐. Przemys│aw Sperzy˝ski
Mgr in┐. Artur Muraszkowski
Mgr in┐. S│awomir Kiwa│a
Mgr in┐.
 Jakub Kazibudzki


Doktoranci:

Mgr in┐. Micha│ Olinski
Mgr in┐. Bogusz Lewandowski

Pracownik in┐ynieryjny:
in┐. Antoni Bagi˝ski