http://tmm.pwr.wroc.pl/

Projekty (Koło Naukowe Mechatroniki)

Manipulator XYZ

manip_xy_1.jpg

Trójkołowy robot mobilny

auto3k_3.jpg

Układ pozycjonowania panela słonecznego
- Artykuł KNS 2009,
- Prezentacja.