O laboratorium

Laboratorium Mechatroniki i Robotyki działa przy Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów (L7 budynek B5). Prowadzone są w nim  prace badawcze i rozwojowe dotyczące szeroko rozumianych układów mechatronicznych i robotycznych. W szczególności realizowane są badania dotyczące budowy manipulatorów równoległych (płaskich i przestrzennych), manipulatorów mobilnych, montażowych oraz elementów automatyki i sterowania w zastosowaniu do obsługi określonych procesów technologicznych. W laboratorium trwają ponad to prace związane z manipulatorami kartezjańskimi, możliwością pomiaru odległości, analizy i interpretacji otoczenia.

Pracownicy zespołu angażują się między innymi w opracowanie i modernizację urządzeń do rehabilitacji i na potrzeby osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie, mechanizmy wspomagające załadunek wózka do samochodu, windy).