Modelowanie i analiza

Szybkie prototypowanie » Modelowanie i analiza

Badania symulacyjne i modernizacja rozwiązań istniejących, układów płaskich i przestrzennych prowadzone są pod katem poprawy ich własności kinematycznych i dynamicznych, wrażliwości na odchyłki wykonawcze (racjonalizacja struktury), sprawności, itd. Dysponujemy następującym oprogramowaniem specjalistycznym:

• MSC.Adams program do analizy dynamicznej i symulacji komputerowej układów wieloczłonowych (multibody) płaskich i przestrzennych,
• LMS DADS (Dynamic Analysis and Design System) działający w systemie Unix umożliwia modelowanie i badania symulacyjne praktycznie dowolnych, płaskich i przestrzennych układów kinematycznych takich jak maszyna robocza, manipulator, układ napędowy, ... z uwzględnieniem mas, wybranych podatności elementów, charakterystyk napędów itd.,
• MicroMech/D służący do analizy kinematycznej, kinetostatycznej i dynamicznej układów płaskich złożonych ze sztywnych elementów masowych,
• SAM 4.2 służący do analizy kinematycznej i kinetostatycznej układów płaskich złożonych ze sztywnych elementów masowych,
• I-DEAS jest zintegrowanym systemem CAD/CAE/CAM składającym się z wielu modulów (m.in. kreślenie, projektowanie, symulacja, testowanie) służącym do wspomagania projektowania.

Poniżej kilka przykładów badań symulacyjnych różnych układów zrealizowanych w naszym zespole.

koparka.jpg sym_mtutu.jpg
 ladowarka.jpg ladowarka2.jpg